Pozew o rozwód. Jak przetrwać rozprawę i wyjść z twarzą

Pozew o rozwód z orzekaniem o winie to niekiedy jedyne sensowne rozwiązanie aby zakończyć bezskuteczny związek małżeński. Sąd być może orzec rozwód w kwestii kiedy nastąpił trwały i zupełny rozpad małżeństwa. Znaczy to, że nie wychodzą żadne przesłanki, które wskazywały by na tek krok, że mąż i żona wrócą jeszcze w przyszłości do wspólnego życia. W tym względzie rozwód różni się od separacji gdzie taka nadzieja jeszcze występuje. Dodatkowo brane są tego rodzaju płaszczyzny pożycia jak kontakty fizyczne między małżonkami, płaszczyzna ekonomiczno finansowa czyli fajne prowadzenie gospodarstwa domowego i łożenie na potrzeby rodziny. Do tego dochodzi więź emocjonalna, która przejawia się we wspólnym spędzaniu wolnego zobacz tutaj czasu, wychowanie dzieci. Oprócz tego jeżeli w rodzinie znajduję się małoletni to sąd zbada czy przez rozwód nie zaakceptować ucierpi jego dobro.

Wspaniałym przykładem w jakim składany jest pozew o rozwód z orzekaniem o winie jest sprawa w której jeden ze współmałżonków posiada nałogi, które wysoce negatywnie wpływają na los wspólnoty rodzinnej. Np. zaglądanie do kieliszka to poważny problem po wielu polskich rodzinach. Małżonek (najczęściej osobą pijącą wydaje się być mąż choć nie zawsze) doprowadza do awantur, stosuje przemoc względem drugiego męża i nie dokłada się do wspólnego budżetu. Czasem przeszkodą nie do przeskoczenia w małżeństwa jest także hazard, który pogrąża równie mocno jak pijaństwo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *