Pozew o rozwód. Kto pyta nie błądzi

Pozew o rozwód z orzekaniem o winie to niekiedy jedyne trafne rozwiązanie aby zakończyć nieudany związek małżeński. Sąd ma możliwość orzec rozwód w sprawy kiedy nastąpił trwały i zupełny rozpad małżeństwa. Określa to, że nie wychodzą żadne przesłanki, które wskazywały by na to, że mąż i żona wrócą jeszcze w przyszłości do wspólnego życia. W tym względzie rozwód odróżnia się od separacji gdzie taka nadzieja jeszcze narasta. Dodatkowo brane są takie płaszczyzny pożycia jak kontakt fizyczne między małżonkami, płaszczyzna ekonomiczno finansowa czyli wspólne prowadzenie gospodarstwa domowego i łożenie na potrzeby bliskich. Do tego dochodzi więź emocjonalna, która przejawia się we wspólnym spędzaniu wolnego czasu, wychowanie dzieci. Poza tym jeżeli w rodzinie jest małoletni to sąd zbada czy przez rozwód nie zaakceptować ucierpi jego dobro.

Doskonałym przykładem w jakim składany jest pozew o rozwód z orzekaniem o winie jest sprawa w jakiej jeden ze współmałżonków posiada nałogi, które wielce negatywnie wpływają na los wspólnoty rodzinnej. Np. alkoholizm to poważny problem w wielu polskich rodzinach. Małżonek (najczęściej osobą pijącą wydaje się być mąż choć nie zawsze) doprowadza do awantur, wykorzystuje przemoc względem drugiego męża i nie dokłada się do wspólnego budżetu. Czasem przeszkodą nie do sprawdz tutaj przeskoczenia w małżeństwa jest także hazard, który pogrąża podobnie mocno jak pijaństwo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *