Pozew o rozwód. Szybkie rozwiązanie rodzinnych trudności?

Pozew o rozwód jest bardzo często nazywany wnioskiem o rozwód jednakże nie jest to odpowiednie. Specyfika pozwu polega na tym, że mamy do czynienia z dwoma stronami o sprzecznych zazwyczaj interesach. Mówi zatem o jednostce, która składa pozew wydaje się to powód i pozostała strona pozwany. W sytuacji sprawy rozwodowej są to małżonkowie. Jednak należy pamiętać, że rozwód jest możliwy tylko w przypadku wówczas gdy nastąpił trwały i kompletny rozkład pożycia małżeńskiego. Przesłanką wyłączającą możliwość orzeczenia rozwodu jest również sytuacja przy której miało by ucierpieć dobro małoletniego, którego witryny są rodzicami. Zakładając jednakże, że nie istnieje tej przesłanki to rozwód jak w największym stopniu może zostać orzeczony poprzez sąd.

Pozew o rozwód składany jest do sądu okręgowego właściwego miejscowo dla ostatniego stanowiska zamieszkania małżonków. W tak zwanym. petitum, pierwszej części pozwu wskazujemy nasze żądania. Najczęściej jest to postulat rozwiązania małżeństwa z orzekaniem na temat winie bądź tego wyjąwszy orzekania o winie. Wskazujemy również w jakim urzędzie stanu cywilnego nasze związek małżeński zostało zawarte. Piszemy które jest nasze stanowisko odnośnie władzy rodzicielskiej względem małoletnich jeżeli jesteśmy rodzicem. Po dalszej kolejności to żądanie zasądzenia kosztów sądowych w naszą rzecz. Poznaj fakty Opisujemy żądanie wezwania na rozprawę świadków wraz z podaniem ich dokładnych adresów. Sporządzamy męczące uzasadnienie aby nasz pozew o rozwód zyskał akceptację ze strony sądu. Wskazujemy wszystkie argumenty i załączniki. Składamy własnoręczny podpis.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *